Belgelerimiz

research papers for saleUSTA ö?reticilik belgesi , USTALIK belgesi, KALFALIK belgesi

AR?STON yetkili servis e?itim belgelerim

1mü?teri davran?? e?itim belgesi

2- y?kay?c? grup           ( çama??r makinesi e?itim ) belgeleri 8 adet

3- y?kay?c? grup           ( bula??k  makinesi  e?itim ) belgeleri 5 adet

4- so?utucular              (             busdolab? e?itimi   )    belgeleri 5 adet

5- kombi                         e?itim belgesi

6- halk e?itim merkezi  ( i? güvenli?i ve yan?c? mddeler e?itim) belgesi

7-  mesleki yeterlilik belgesi   ( MYK)

 

 assignment